北海道・東北 Guidebook 店舗・施設 [Transportation Taxi company ]
1
inaritakushi^(ari) okyakusamasenyou
2
natorikoutsuu(kabu) takushi^
3
(kabu)minatotakahashishinkurashouten minatotakushi^
4
(kabu)natorikawakoutsuu
5
inaritakushi^(ari) sendaikuukoubin
6
inaritakushi^(ari) haishasenta^ okyakusamasenyou
7
minamisendaidaiichikoutsuukabushikigaisha honsha
8
minatotakahashishinkurashoutenhaiya^・takushi^haishasenta^
9
(kabu)heiwatakushi^
10
(ari)masudatakushi^
11
tsubamekaigotakushi^
12
natorikoutsuu kabushikigaisha
13
asahikaigo・fukushitakushi^
14
(kabu)heiwatakushi^ jimusho
15
souyabasu onikokorozashibetsuta^minaru
16
shouhatokoutsuu㈱ hamatonbetsushucchousho
17
hamatonbetsubasuta^minaru
18
houfuhaiya^
19
kitamiyakohaiya^㈱
20
wakkanaihinomarukoutsuu㈱
21
kaigofukushitakushi^donguri
22
shouhatokoutsuu㈱ esashieigyousho
23
wakkanaihinomarukoutsuu㈱ wakkanaimusensenta^
24
wakkanaihinomarukoutsuu㈱ jimusho
25
teshiohaiya^㈱ horoenshiten
26
myouutsuchigumoukanueukan、kanshiekia
27
sarufutsumurafukushiyusou yoyakusenta^
28
kitamiyakohaiya^㈱ jimushosenyou
29
wakkanaihinomarukoutsuu㈱ gyoumubu
30
tekisokenkureyoyumouteishi∵・yuekia
31
shouwatakushi^
32
asahitakushi^(kabu)asahikeaatendanto
33
(ari)mitsubachitakushi^
34
bieihaiya^(kabu)
35
midorihaiya^(kabu)
36
asahikawagoudoujidousha(kabu)musensenta^
37
chidorihaiya^(kabu)
38
kinseiasahikawahaiya^(kabu) honshasoumubu
39
(ari)HEYtakushi^
40
asahitakushi^(kabu) haishasenta^
41
(kabu)shinkoutsuu
42
shintokuhaiya^(ari)
43
(kabu)shibetsuhaiya^ wakaneigyousho
44
aibetsuhaiya^(ari)
45
shimokawahaiya^
46
asahikawakitakouhaiya^(kabu)
47
chidorihaiya^
48
higashikouhaiya^(kabu)
49
chidorihaiya^
50
fukushitakushi^・kearain